На 17.09.2015 г. размещены биографии:
 
Алутина В. А. обновлена 28.4.2017 г.
 
На 9.11.2015 г. размещены биографии:
 
Баулина К. Я. обновлена 25.6.2017 г.
Бердникова П. П. обновлена 31.4.10.2018 г.
Дамбита А. П. обновлена 2.12.2018 г.
Кальван И. И. обновлена 14.10.2018 г.
 
На 12.03.2016 г. размещены биографии:
 

Будённого С. М.

Вайнерха Д. А.

Военский В. А.

Воронина Н. М.

Казанского Е. С.

Кимундриса А. Г.

Кищука В. С. обновлена 2.12.2018 г.

Козюменского В. Т.

Котовского Г. И.

Константинова Г. П. обновлена 20.09.2017 г.

Кузьмина Н. Н. обновлена 28.06.2016 г.

Кутякова И. С.

Леплевского И. М.

Лунева А. Г.

Майстраха Б. В.

Мельникова В. Л. обновлена 1.11.2020 г.

Моисеева Я. Н.

Навроцкого П. А.

Николаева А. П.

Николаева-Журида Н. Г.

Отрешко И. И.

Пасичева Д. К.

Плюснина Н. И.

Потапова М. И.

Ракитина Н. В.

Рокоссовского К. К.

Саблина Ю. В.

Сельдякова А. П.

Скутельника Н. Ф.

Солонинкина Г. Н.

Страпко(Стряпко) В. А.

Терентьева П. С.

Уварова Н. М.

Федько И. Ф.

Хаханьяна Г. Д.

Цепляев Н. Ф. обновлена 9.6.2019 г.

Чистяков В. И.

Ягода Г. Г.

 

На 4.06.2016 г. размещены биографии:

 

Антонов-Грицюка Н. И.

Артеменко А. З.

Байло С. И.

Белова И. П.

Бенько А. И.

Восканова Г. К.

Галлинга А. К.

Герасимова М. Н.

Германовича М. Я.

Гермониуса В. Э.

Голубовского В. С.

Грязнова И. К.

Дейча Я. А.

Демичева М. А.

Деревцова С. И.

Дубенко И. С.

Кангелари В. А.

Карпухина П. М.

Кириченко И. Г.

Княгницкого П. Е.

Ковтюха Е. И.

Колчигина Б. К.

Криворучко Н. Н.

Кудюрова Ф. Ф.

Лашевича М. М.

Лисовского Н. В.

Магера М. П.

Малышенкова Г. Ф.

Мартынчука Н. М.

Неймана К. А. обновлена 5.5.2019 г.

Озолина К. И. обновлена 23.1.2020 г.

Пискунова С. А.

Путны В. К.

Ринка И. А.

Рудчука П. Л.

Скорохода А. Ф.

Чугунова П. П.

Ширинкина А. Д.

Яковлева В. Ф.

 

На 23.10.2016 г. размещены биографии:

 

Алексеева П. Г.

Барановича Е. В.

Куйбышева Н. В.

Леонтьева В. К.

Орбета О. К.

Сергеева Е. Н.

Сердича Д. Ф.

Торфа О. М. обновлена 9.6.2018 г.

Шмидта Д. А.

 

На 12.12.2016 г. размещены биографии:

 

Благонравова Г. И.

Быстрых Н. М.

Гусева С. И.

Зонберга Ж. Ф.

Калмыкова М. В.

Кужелло Э. Ф.

Раудмеца И. И.

Тукса А. М.

Урицкого С. П.

 

На 31.12.2016 г. размещены биографии:

 

Кассина Г. И.

Миронова С. Н.

Шаранговича П. М.

 

На 2.4.2017 г. размещены биографии:

 

Аленкина А. А.

Бекмуратова Н.

Борзилова С. В.

Васильченко Н. Н.

Водопьянова В. Ф.

Горячева Е. И.

Грибова С. Е.

Ильина Ф. Т. обновлена 19.12.2020 г.

Косогова И. Д.

Новика К. И.

Пашковского К. К.

Рогалева Ф. Ф.

Шеко Я. В.

Эйдемана Р. П.

 

 На 21.4.2017 г. размещены биографии:

 

Борисенко А. Н.

Ефимова Н. А.

Каширина Н. Д.

Корка А. И.

Кошкина М. К.

Медведя Ф. Д.

Мрачковского С. В.

Муртазина М. Л.

Покуса Я. З.

 

На 4.06.2017 г. размещены биографии:

 

Бельского Л. Н.

Вайнера Л. Я.

Данилюка Ф. В.

Заковского Л. М.

Кишкина В. А.

Лободина И. И.

Мессинга С. А. обновлена 15.5.2018 г.

 

На 28.6.1917 г. размещены биографии:

 

Данилюка Ф. В.

Гениатулина Ш. Н.

Наумова В. Ф.

Пядышева К. П. обновлена 30.3.2019 г.

 

 

 

 На 28.10.2017 г. размещены биографии и наполнен раздел по неопознаным кавалерам: http://krasnoznamenci.ru/index.php/fotografii/13-neopoznannye-kavalery

 

Голикова А. Г.

Горского А. С.

Жигалева Н. А.

Шаповалова П. Е.

 

На 13.12.2017 г. размещены биографии:

 

Кузнецова Ф. А. обновлена 28.6.2018 г.

Мельникова П. Н. 

Наливайко А. М.

Сексимушкина Н. П.

 

 На 19.3.2018 г. размещены биографии:

 

Демуса М. Н.

Павлова П. А.

Пулля П. А. обновлена 8.5.2019 г.

Романовского В. З.

Сутугина А. С.

Тодорского А. И.

 

На 14.5.2018 г. размещены биографии:

 

Атаманова В. Г.

Ершова Н. Д.

Игнатовича В. В.

Марковича Г. С.

 

На 17.6.2018 г. размещены биографии:

 

Березовского И. Н.

Ветцель-Бруно П. И.

Лепина Э. М.

Назаретяна М. В.

 

На 12.8.2018 г. размещены биографии:

 

Белозерова В. А.

Вершелиса С. И.

Раджабова Ш.

Цинита А. А.

 

На 26.11.2018 г. размещены биографии:

 

Венцова Н. С.

Иванова Г. Г.

Лукомского П. И.

Несмеянова Н. И.

Степанова М. О.

Шпикалова Г. М.

 

 На 31.12.2018 г. размещены биографии:

 

Анисимова К. А.

Вострецова С. С.

Гаркуши Г. И.

Кириченко В. П.

Островского Б. Л.

 

 На 18.2.2019 г. размещены биографии:

 

Андерсона К. Э. обновлена 1.4.2019 г.

Каменщикова Г. В. 

Карпова В. М. обновлена 16.3.2019 г.

Маркова М. К. обновлена 23.2.2019 г.

Мышко П. И.  обновлена 23.2.2019 г.

Свиридова Н. С. обновлена 5.5.2019 г.

Узара Я. Д. 

 

На 26.3.2019 г. размещены биографии:

 

Авксентьевского К. А.

Аксёнова (Прилуцкого) Е. А.

Алёхина Е. С.

Белоцкого М. Л.

Вержбицкого В. А.

Якутина Е. В.

 

 На 5.5.2019 г. размещены биографии:

 

Бажанова И. Н.

Банкова А. Д.

Бардина А. И.

Глотова В. С.

Головенко Н. П. обновлена 12.6.2019 г.

Григорьева П. П.

 

На 17.6.2019 г. размещены биографии:

 

Александрова В. А.

Бурова В. В.

Гостева С. В.

Кондратьева С. С.

 

На 28.7.2019 г. размещены биографии:

 

Алайниса Э. К. обновлена 22.12.2019 г.

Аскольдова Я. Л. обновлена 26.12.2019 г.

Балицкого В. А.

Бохона А. А. обновлена 26.12.2019 г.

Пестова Ф. Д. обновлена 26.12.2019 г.

 

 На 19.10.2019 г. размещены биографии:

 

Аппара П. А.

Домолазова С. В. обновлена 26.12.2019 г.

Нарушевича А. П. обновлена 26.12.2019 г.

Самурского Н.

 

 На 6.12.2019 г. размещены биографии:

 

Баринова А. И.

Блажевича И. Ф.

Сергеева-Гутмана И. С.

Соколова-Соколенка Н. А.

 

На 31.12.2019 г. размещены биографии:

 

Кульчака М. М.

Шубина И. Ф.

 

На 23.2.2020 г. размещены биографии:

 

Дрейцера Е. А.

Зайцева А. С.

Лунева И. Ф.

Тыкина Я. А. обновлена 15.6.2020 г.

Цигурова А. С.

 

На 4.4.2020 г. размещены биографии:

 

Бахирева А. Н.

Зайцева И. М.

Степанова В. А.

 

 На 15.6.2020 г. размещены биографии:

 

Бочалова В. Т.

Петрова Г. Г.

Понеделина П. Г.

Раскольникова Ф. Ф.

 

На 25.8.2020 г. размещены биографии:

 

Богомолова М. М.

Котельникова Л. И.

 

На 1.11.2020 г. размещены биографии:

 

Лямцева А. С.

Томина Н. Д.

 

На 29.11.2020 г. размещены биографии:

 

Горновского Н. И.

Сурова П. А.

 

На 27.12.2020 г. размещены биографии:

 

Гая Г. Д.

Швецова С. М.

 

На 27.2.2021 г. размещены биографии:

 

Даумана А. Э.

Коротчаева А. К.

Сальникова А. М.

 

 На 27.3.2021 г. размещены биографии:

 

Павлова В. Н.

Рудзита К. А.